Telefonsko istraživački centar

Naš Telefonsko istraživački centar počiva na tehničkoj platformi koja primjenom sofisticiranih računalnih rješenja omogućava istovremenu uspostavu preko 400 telefonskih poziva. Kreativna primjena tehnologije i metoda naši su alati koji nam omogućuju da budemo bolji i brži od drugih.

Za složenija telefonska istraživanja angažiramo educirane agente.

Korištenje našeg Telefonskog istraživačkog centra omogućuje Vam:

 • brzi način istovremenog prikupljanja i obrade velikog broja podataka 
 • pouzdane i valjane povratne informacije
 • jednostavno kreiranje, izvođenje i obradu upitnika 
 • konstantan pregled rezultata tijekom ispitivanja u svakom trenutku 
 • maksimalnu objektivnost ispitivanja ostvarenu interaktivnom komunikacijom s ispitanikom i eliminacijom subjektivnosti i mogućeg utjecaja ispitivača na ispitanika 
 • eliminiranje pogrešaka zbog potpune automatizacije procesa istraživanja i obrade podataka 
 • neograničenost u prostornom smislu 
 • smanjenje ljudskog angažmana i značajno skraćenje vremena izvođenja ankete 

Prednost naših istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

 • optimalni uzorak: praćenje konvergencije rezultata i stabilnosti pogreške
 • najkvalitetnija pokrivenost područja RH
 • strukturiranost uzorka: po dobi, spolu i stručnoj spremi
 • točnost rezultata:  metoda u praksi se pokazala najpouzdanijom u direktnim usporedbama s drugim renomiranim istraživačima - na svim političkim izborima od 2003. godine (jedina relevantna mogućnost provjere metode) imali smo najtočniju predikciju rezultata
 • renome istraživača: kada kažemo renome istraživača pritom ne mislimo na zastupljenost medijskog pojavljivanja, već na točnost rezultata istraživanja 

Do sada smo proveli veliki broj istraživanja za klijente različitih djelatnosti (televizija, novine, radiopostaje, velika poduzeća, marketinške agencije…). Obratite nam se i Vi s punim povjerenjem.