Kontakt

Za više informacija uvijek nas možete kontaktirati na

Moj telekom d.o.o.
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Tel: 01/3035-900
Fax:01/3035-980
E-mail: info@mojtelekom.net

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS:080690808
OIB: 39488639890
direktor: Zdravko Markota
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d.  broj: 2484008-1105157575
Zagrebačka banka d.d. broj:2360000-1102076441